Szkolne Koło PCK

Polski Czerwony Krzyż (P.C.K.)

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. W tym roku obchodzi on 90-lecie działalności na rzecz najbardziej potrzebujących.

W naszej szkole koło PCK prowadzą:
Barbara Strugała
Magdalena Giera-Golembka