Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 6 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego według harmonogramu przygotowanego przez Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa Agatę Basińską – Krupę. Akcja została przeprowadzona w związku z udziałem szkoły w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl  Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.
W holu głównym szkoły zorganizowano spotkanie Edukatora p. Elżbiety Węgrzynowicz z uczniami oddziałów gimnazjalnych. Działania zrealizowane przez Edukatora miały na celu wyposażenie uczniów i nauczycieli w wiedzę oraz wzrost świadomości na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem                      z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Po wspólnym spotkaniu odbyły się trzy tury zajęć warsztatowych z uczniami klas trzecich gimnazjalnych.
Spotkanie z nauczycielami polegało na przybliżeniu problematyki związanej z realizacją projektu oraz przygotowaniem do spotkań z rodzicami. Podczas spotkania został przedstawiony materiał w postaci prezentacji oraz wyświetlony fragment filmu, który ma wspomóc działania nauczycieli i wzbogacić wiedzę rodziców na temat wspólnego kreowania społeczeństwa cyberbezpiecznego.
Podsumowując wszystkie spotkania należy podkreślić zaangażowanie uczniów i nauczycieli, ich aktywność oraz zrozumienie dla prowadzonych działań w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Agata Basińska – Krupa