Sztuka nie ma granic

W miesiącu lutym, w klasach I-III odbyły się zajęcia dotyczące niepełnosprawności. Ich celem było zwiększenie tolerancji oraz kształtowanie prospołecznych postaw uczniów wobec osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów myślenia o tych osobach. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ich trudnościach oraz sukcesach, które udaje się im osiągnąć. Poznały również sposoby pomocy osobom niepełnosprawnym, wysłuchały wiersza J. Lisowskiej „Spotkanie przyjaciół” oraz mogły wczuć się w rolę takiej osoby malując stopami lub ustami pejzaż.

Przeprowadzone zajęcia pomogły dzieciom, chociaż w pewnym stopniu zrozumieć, z jakimi trudnościami spotykają się niepełnosprawni na co dzień. Uświadomiły, że należy szanować każdego człowieka, niezależnie od jego sprawności. Wszyscy jednakowo odczuwamy emocje i potrzebujemy akceptacji drugiego człowieka.