Turniej odpadowy klas III

Turnieje odpadowe” to imprezy sportowe, podczas których uczniowie mierzą się ze sobą w grach i zabawach sportowych, do których niezbędna jest wiedza z zakresu gospodarki odpadami. Dnia 18.10.2017 r. w zorganizowanym przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego brała udział nasza szkoła. Rywalizacja była bardzo zacięta, a dzieci wykazywały się ogromną wiedzą z zakresu gospodarowania odpadami, która przejawiała się podczas konkurencji.