Uczniowie i Rodzice uczniów klas 8

Egzamin ósmoklasisty 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 19 maja 2020r. wydało rozporządzenie, w którym określono procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021