UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada obchodziliśmy uroczyście 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wszyscy uczniowie wzięli udział w akademii. W części oficjalnej prowadzonej przez przewodniczącego szkoły wystąpił Pan Dyrektor, który przybliżył zgromadzonym okoliczności wydarzeń związanych z 11 listopada 1918 roku. Głos zabrał również zaproszony na uroczystość zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – Pan Paweł Szybaj, który podkreślił radosny charakter tego szczególnego dnia.

Część artystyczną przygotowali uczniowie koła teatralnego WSTECZ oraz chóru Kameleon pod kierunkiem Hanny Gowarzewskiej, Kingi Helińskiej- Szpajdy oraz Jowity Augustyniak. Scenografię wykonała młodzież pod opieką Pana Witold Adamczyka.

Uczniowie klas III gimnazjalnych, VIII oraz V SP, wspominając niezwykłe odrodzenie naszej Ojczyzny, zaprezentowali między innymi utwory A. Mickiewicza, C.N Norwida, S. Żeromskiego.

(K.Szpajda, H. Gowarzewska)