UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły, 

w związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dni 16, 17, 18 czerwca 

są dniami wolnymi od zajęć nauczania zdalnego. 

Nie będzie w tych dniach nauczania zdalnego i zajęć stacjonarnych.