Warsztaty dla wolontariuszy

13 listopada członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w warsztatach  „Aktywny młody człowiek – cenny wolontariusz” w ramach projektu Wielkopolska Wiara z Centrum PISOP (Poradnictwo, Informacje, Szkolenia Organizacji Pozarządowych) w Lesznie. Celem szkolenia, które przeprowadzili wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, było zachęcenie młodych ludzi do działań społecznych i współpracy jako alternatywy wobec samotności przy komputerze i smartfonie. Bardzo cennym elementem okazała się również wymiana doświadczeń wolontariuszy. Bardzo dziękujemy za nawiązanie współpracy koordynatorce SKW przy Zespole Szkół Zawodowych – pani Annie Funka – Leciejewskiej.