Wioleta Fogt

Pani Wioleta Fogt (Grońska) rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w oddziale „0” w roku 1989.

Czasy szkolne wspomina z rozrzewnieniem. Twierdzi, że miała wspaniałych nauczycieli – wymagających, ale dobrych. Dzisiaj oddałaby wiele, aby znowu usiąść w ławce jako uczeń. Cieszy się, że niektórzy nauczyciele z „jej czasów” są teraz pedagogami jej córek. Pani Wioleta ukończyła studia licencjackie, następnie magisterskie, a w planach ma studia podyplomowe i upragniony awans zawodowy. Interesuje się turystyką, szczególnie górską, czyta książki i ciągle się rozwija. Jej prywatny sukces to szczęśliwa rodzina, a zawodowy wymarzona praca w Dziale Penitencjarnym w Zakładzie Karnym.