Wiosenny korytarz

Mimo, iż w tym roku szkolnym nie udało nam się wspólnie powitać wiosny, na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej jest kolorowo. Tradycyjnie, wychowawczynie klas I-III przygotowały galerię na drzwiach sal lekcyjnych, która zdobi naszą szkołę.