„Wiosna w poezji dziecięcej”

Dnia 29 kwietnia w klasie II d odbył się konkurs recytatorski „Wiosna w poezji dziecięcej”. Celem konkursu było motywowanie dzieci do aktywnego i twórczego działania. Umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich. Wzmacnianie wiary we własne siły oraz podniesienie samooceny. Uczniowie byli oceniani pod względem umiejętności recytatorskich, doboru wiersza, znajomości tekstu, intonacji oraz ogólnego wrażenia artystycznego. W konkursie brało udział siedmioro uczniów.

Oto nagrodzeni:

I miejsce – Tymoteusz Bartkowiak

II miejsce – Zofia Kret

III miejsce Andrzej Jankowiak

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia: Lena Nowak, Jan Biłous, Filip Pawlak, Norbert Imalski

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni przez swoich kolegów, koleżanki ogromnymi brawami. Otrzymali również upominek w postaci książki oraz pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.