Wnioski o świadczenie „Dobry Start” – już od lipca

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie w Gminie Rawicz będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Druki dostępne będą w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu od dnia 1 sierpnia oraz na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada
Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart