Wojna w Syrii trwa. Pamiętasz?

13 czerwca br. w holu głównym SP6 odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony problemowi wojny w Syrii. Tematem przewodnim było cierpienie i ból Syryjskich dzieci, których dzieciństwo, zamiast beztroskie, jest naznaczone ciągłym strachem i zagrożeniem trwającej tam okrutnej wojny.

Wykonawcami był zespół rockowy PROWLER, członkowie koła teatralnego WSTECZ, Szkolny Klub Europejski EPSYLON oraz Wolontariat Szkolny. Pieniądze ze sprzedaży ciasta zostały przekazane na wsparcie POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ.

Organizatorkami wieczoru były p. Urszula Urbanowicz i p. Anna Szybaj