Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu powstał w czerwcu 2015r. Obecnie w jego ramach działa 35 wolontariuszy.

Nasze działania obejmują nie tylko teren naszej szkoły, lecz także miasto Rawicz oraz jego okolice. Kierujemy je głównie do dzieci i młodzieży, ale bywają także akcje kierowane do osób dorosłych. Rokrocznie uczestniczymy w takich akcjach jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Góra Grosza. Podejmujemy także działania na mniejszą skalę, takie jak m.in.:

  • zbieranie pieniędzy na chore i niepełnosprawne dzieci podczas różnego rodzaju obchodów i świąt,
  • sprzedaż bombek oraz ciast upieczonych przez naszych uczniów, z których dochód przeznaczany jest na przygotowywanie oraz zakup paczek świątecznych dla rodzin z trudną sytuacją materialną,
  • sprzedaż kart – cegiełek, z których dochód zasila fundacje pomagające dzieciom niepełnosprawnym,
  • czytanie książek przedszkolakom,
  • pieczenie pierników, które później rozdajemy w formie świątecznego upominku w wybranych instytucjach na terenie miasta,
  • nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Rawiczu.

Aktualnie trwa zbiórka żywności i słodyczy, której celem jest przekazanie tych artykułów potrzebującym dzieciom i młodzieży. Produkty zbierane są koło radiowęzła i stołówki szkolnej w budynku „dużej Szóstki” (ul. Przyjemskiego).

Celem naszego Klubu jest nauka współpracy w grupie, nabycie różnych, przydatnych umiejętności, oraz pokazanie uczniom, iż nawet oni potrafią robić rzeczy na wielką skalę społeczną – są w stanie zainicjować i zorganizować akcje charytatywne, informacyjne (ulotki, plakaty, poczta elektroniczna, media społecznościowe).

Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w naszej szkole jest Małgorzata Poniecka