Współpraca z Attendorn – życzenia świąteczne

W ramach współpracy ze szkołą partnerską w Attendorn w Niemczech uczniowie klas II i III wykonali własnoręcznie kartki świąteczne składając w nich swoim kolegom i koleżankom oraz ich nauczycielom i dyrekcji życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast klasa I A chcąc sprawić naszym zachodnim sąsiadom radość nauczyła się z pomocą pani Marty Bilik – nauczycielki języka niemieckiego oraz swojej wychowawczyni pani Beaty Niepiekło – Bąk pięknej niemieckiej kolędy pod tytułem „O Tannenbaun”. Ich wykonanie zostało uwiecznione na nagraniu, które następnie przekazaliśmy wraz z życzeniami do Attandarry – naszej szkoły partnerskiej.