Wycieczka klas IIIc i VIb do Poznańskiego Centrum Superkomputrowo-Sieciowego

16 grudnia 2019 roku uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych wieńczących realizowany w naszej szkole program KoderJunior. W innowacyjnym laboratorium poznali nowe technologie, pojęcia i narzędzia. Pracowali na klockach Lego Education, nauczyli się, że testowanie, wykrywanie i poprawianie błędów to ważny etap programowania.