Wycieczka przyrodnicza 1b

Celem wycieczki było obcowanie z przyrodą, uwrażliwienie na jej mądrość i piękno oraz wykorzystanie sprzętu optycznego do obserwacji przyrodniczych. Uczniowie  poznali umiejętność przystosowania się roślin do życia w niekorzystnych lub nietypowych warunkach, różnicowali lasy liściasty i iglasty, rozpoznawali i nazywali drzewa. Obserwowali także mieszkańców stawu, dzięki lornetkom wypatrzyli kurkę wodną i rodzinę łabędzi.  Przy użyciu lup obserwowali mrówki i ślimaki. Pierwszaki utrwaliły także zasady bezpiecznego poruszania się grupy  w ruchu drogowym.