XVI Konkurs Informatyczny Bóbr

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Adresowany jest do uczniów we wszystkich typach szkół.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególności konkurs ma na celu:
zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,

sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,

zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,

stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

W dniach 20, 21, 22 października odbyły się próbne konkursy Bóbr w odpowiednich grupach wiekowych (Junior, Benjamin, Skrzat). Część główna konkursu przypadła natomiast na 16, 17 oraz 18 listopada (również z podziałem na grupy wiekowe). Organizatorami byli: Beata Niepiekło-Bąk, Mariusz Kwiatkowski, a także Marcin Kaczmarek.

Każdy z uczestników po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie dzwonek.pl może sprawdzić swój indywidualny wynik punktowy!

W oczekiwaniu na oficjalne zbiorcze wyniki serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji!