Zawód marzeń w klasie 5a

Na godzinie wychowawczej w klasie 5a, realizowaliśmy temat związany z zawodem marzeń, który uczniowie chcieliby wykonywać w życiu dorosłym. Uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach aktywizujących tj. odgrywanie scenek lub też praca metodą projektu. Wśród chłopców największą popularnością cieszył się zawód handlowca, kierowcy i opiekuna zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Wśród dziewcząt, natomiast, dominował zawód nauczyciela, psychologa, ratownika medycznego, albo YouTuberką.

Odegrane scenki, często przedstawione z małym przymrużeniem oka, dostarczyły wszystkim wiele śmiechu i dobrego humoru.