Zdalna świetlica

Drodzy rodzice i uczniowie zachęcamy do odwiedzenia zakładki świetlicy na głównej stronie internetowej szkoły. Znajdować się tam będą cykliczne linki będące propozycją dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej na ciekawe spędzanie wolnego czasu w ramach zdalnej świetlicy.

Zdalna świetlica 16-20.11.2020  r.

https://padlet.com/bajastruga/qnnponr82qv5wguq

Serdecznie zapraszamy!

wychowawczynie świetlicy szkolnej

Barbara Strugała i Weronika Stankiewicz