ZŁOTE PASMO MŁODZIEŻOWEGO CHÓRU KAMELEON

Młodzieżowy Chór Kameleon wraz z innymi zespołami z regionu Wielkopolski Zachodniej 10 czerwca uczestniczył w 43. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, które w tym roku odbyło się w Krobi – stolicy mikroregionu Biskupizny. Spośród 33 zespołów amatorskich 15 chórów szkolnych wzięło udział w Konkursie Chórów Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Jury w składzie prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Barbara Tritt oraz dr Aleksandra Wojtaszek postanowiło przyznać „Kameleonowi” Złote Pasmo oraz wyróżnienie specjalne za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego.