Życie królewny nie zawsze jest łatwe.

Dowiedzieli się o tym uczniowie klas młodszych oglądając „Królewnę Śnieżkę” w Rawickim Domu Kultury. Spotkanie z żywym słowem, ze światem fikcji i umowności poruszyło i rozwinęło wyobraźnię młodych widzów, a przeprowadzone przed spektaklem warsztaty poszerzyły ich wiedzę o teatrze.

.